Handelsbetingelser

Levering 
Levering kan ske indenfor 1-3 dage.

Plantepas krav

https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/informationspligt-havne-lufthavne-og-postcentre/

 Afhentning

Afhentning kan ske indenfor 1-2 dage. Græsset skal være forudbestilt. Der kan kun hentes græs indenfor vores åbningstider.

Aflæsning
Kørsel sker med lastbil med lift eller med kran efter faste priser.

Som standard leveres/sættes pallerne med rullegræs ved nærmeste kantsten ud for leveringsstedet. Aflæsning sker på fast grund (fliser eller asfalt). Det er chaufføren der afgør, hvortil han kan køre. Vi gør opmærksom på, at vi tager forbehold for hvorvidt vi kan kører, hvis der hænger grene, buske osv. udover vejen.

Ved bestilling af levering med Kran pålægges et gebyr på kr. 937,00 inkl. moms. 

Paller
Græsset leveres på 120 x 120 cm paller. Der er ca. 60 m2 pr. palle. Pallerne debiteres til 180,00 kr. pr. stk. inkl. moms, men krediteres ved aflevering til Enghavevej 9, 4100 Ringsted. Ved aflevering af paller opkræves et gebyr på 62,50 inkl. moms. Hvis vi skal afhente pallerne (gælder kun på Sjælland) opkræves et gebyr på 281,25 inkl. moms. Pallerne vil blive afhentet ved lejlighed. Pallerne skal stå i en stabel og stå på asfalt eller fliser. Der kan kun afleveres paller i åbningstiden, medbring venligst fakturaen.

Gebyr
Der pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00 inkl. moms, pr. ordre.

Særlige vilkår
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af rullegræs!

Fortrydelsesret
Ifølge forbrugeraftaleloven skal der ydes 14 dages fortrydelsesret på køb over nettet, men da vores produkter er specialfremstillede specielt efter kundespecifikke mål, bortfalder fortrydelsesretten når produktionen igangsættes.

Når du godkender dit køb på hjemmesiden og accepterer vores salgs- og leveringsbetingelser, accepterer du samtidig at produktionen af dine givne mål og ønsker kan påbegyndes og at fortrydelsesretten dermed bortfalder. Fortryder du købet, vil vi anmode dig om at kontakte os snarest muligt, da vi vil forsøge at stoppe ordren og dermed annullere købet for dig.

Returnering (Ingen returnering ved køb af rullegræs)
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. 
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Rullegræs kan ikke returneres. 

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten: 

Aftaler omfattet af § 7, stk side 3 af 7 senest revideret d. 26 maj 2014 - Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter, - Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, - Opførelse af bygning, - Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v., - Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser, - Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller - Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 

1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, 

2. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 

3. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 


Hvis du fortryder købet af produkter, som ikke er rullegræs, skal varen sendes til: 
Leopold’s Rullegræs
Enghave 9, Borup
4100 Ringsted

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. 
Når du handler på www.leopolds-rullegraes.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Persondata beskyttelse (persondatapolitik)

Generelt

Personoplysninger er alle informationer, der kan henføres til dig. Når du benytter vores web-shop indsamler og behandler vi en række informationer. Det er f.eks. når du bestiller nogle varer på vores web-shop, leopolds-rullegraes.dk

Hvilke data opbevarer vi

Navn
Adresse
E-mail adresse
Postnummer
By
Telefon nummer

Hvor opbevares dine data?

Vi har følgende data behandlere:
Nova it
E-pay – Betalingsløsning
Søgemedier

Kontaktoplysninger

Leopolds Rullegræs 
Enghavevej 9
4100 Ringsted
Telefon 56870095
CVR. Nr. 10773784

Cookie politik

Vores cookie politik kan læses på vores hjemmeside: www.leopolds-rullegraes.dk

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet dt@datatilsynet

 Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på tlf. 56 87 00 95 eller mail: info@leopolds-rullegraes.dk.  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

Undersøgelsespligt og reklamationer

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at foretage en grundig undersøgelse af leverancen. Reklamationer over fejlekspedition og mængdedifference skal være Leopolds Rullegræs i hænde inden leverancen tages i brug. Reklamationer over forhold der kan ses på varen må meddeles til Leopolds Rullegræs efter levering og før ibrugtagning. Øvrige reklamationer skal ske uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter, at det forhold, der giver anledning til reklamation, er eller burde være konstateret. 

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) - 

- Til:
Leopold’s Rullegræs
Enghave 9, Borup
4100 Ringsted

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne) 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

- Dato

 (*) Det ikke relevante udstreges.