Vejledning - Staudemåtter

Læggevejledning 

Man kan med fordel klargøre jorden i det kommende staudebed i god tid, inden måtten lægges.  Det er vigtigt at fjerne mest muligt ukrudt og især det vanskelige flereårig ukrudt som kvikgræs, tidsler og skvalderkål. Jo bedre jorden er renset for uønsket plantevækst, jo mindre tid skal man efterfølgende bruge på lugning. Det er en fordel, hvis man har fjernet et jordlag på mellem tre og fem centimeter, så måtten kommer i niveau med resten af haven. 

Staudemåtten leveres klar til brug på en palle. Det er afgørende vigtigt, at måtten ikke tørrer ud, så den bør lægges samme dag som den leveres. Måtterne kan plantes året rundt, blot det ikke sker i en kuldeperiode, hvor jorden er frosset. 

Måtterne kan løftes med håndkraft, så de let kan anbringes på det klargjorte areal. En måtte leveret i standardmål (120 x 80 cm) vejer ca. 10-15 kg. Man kan dog uden problemer skære måtten i mindre stykker, hvis der er behov for nemmere håndtering. Man skal ikke være bekymret, hvis måtten bryder op i mindre dele under håndteringen. Disse rester indpasses blot efter behov i bedet. Selv små dele af måttejorden indeholder værdifulde planter, så rester kan være nyttige til at fylde op i eventuelle huller i det færdig bed. 

Man opnår det bedste resultat ved at starte med at placere måtterne langs bedets omkreds og så fylde op med måttemateriale anbragt på rette linjer. Slut at med at vande det nye bed grundigt med den blødest mulige vandstråle eller med en vippevander. 

 flowers

Vedligeholdelse af PM-Staudemåtter 

Den vigtigste opgaver er at skære staudebedet ned til en højde af ca. 10 centimeter når vækstsæsonen er slut, og efterfølgende indsamle det afklippede plantemateriale. Dette hjælper til at holde ukrudtet nede, forhindre frøspredning og til at undgå for meget veddannelse i stauderne. Samtidig fremmer nedklipningen nyvækst hos flest mulige stauder. 

Man kan med fordel holde øje med, om der dukker uønskede planter op i det nye staudebed, og ukrudt bør fjernes hurtigst muligt. Når først staudebedet er i god vækst, vil det være ganske modstandsdygtigt over for indvandring af forskellige former for ukrudt, så der kun er minimalt behov for lugning. 

Man skal især være opmærksom på bredbladet flerårigt ukrudt som eksempelvis skræpper, syre, tidsler, snerler, nælder, brombær og kvikgræs. Disse bør fjernes snarest belejligt. Det anbefales derfor, at man kontrollere staudebedet for uønskede plantearter hver maj og igen ved midsommer og luger for ukrudt.