Kollektion: Vores Staudemåtter

Staudemåtterne måler 120 x 80 cm, har en tykkelse på 3-4 cm og vejer ca. 10-15 kg./m2. 

FL staudemåtter er alle med hjemmehørende arter. Den lange blomstringstid giver optimale forhold for bier og andre bestøvende insekter.

Staudemåtterne er produceret i Danmark i samarbejde med Leopolds Rullegræs og Florum.dk.  De er nemme at transportere, anlægge og vedligeholde.

Staudemåtterne leveres nu på en bionedbrydelig ukrudtsdug/måtte, som har en ukrudtshæmmende virkning. Måtten er fremstillet af biofiber.    

Vi kan nu levere følgende typer af staudemåtter:

Sommereng – Blomstereng uden gule farver – Skyggeeng – Lav tørketålende eng

         

Hvad er en FL Staudemåtte ?

En FL Staudemåtte er et præfabrikeret ungt staudebed, som
placeres direkte på bar jord i haven, og som kun kræver minimal pasning og
pleje. Staudemåtten rummer mange flerårige blomstrende plantearter. På kort tid
giver det et rigt blomstrende og holdbart staudebed med et naturligt præg af
blomstereng. Staudemåtterne har en lang blomstringssæson.

Artsudvalget giver fine livsbetingelser for bier og andre
bestøvende insekter. Derfor er staudemåtter gode for miljø og biodiversitet.
Stauderne er sået på en særlig kompost, der er forsynet med en underliggende
nedbrydelig membran, så gennemvækst af ukrudt fra den underliggende jord
mindskes. Ved levering har planterne et fuldt udviklet rodsystem, der giver de
bedste forudsætninger for en vellykket etablering af staudebedet.

Hvordan lægger man en FL Staudemåtte ?

Man kan med fordel klargøre jorden i det kommende staudebed i god tid, inden måtten lægges. Det er her vigtigt at fjerne mest muligt ukrudt og især det vanskelige flerårige ukrudt som kvikgræs, tidsler og skvalderkål. Jo bedre jorden er renset for uønsket plantevækst, jo mindre tid skal man efterfølgende bruge på lugning. Det er en fordel, hvis man har fjernet et jordlag på mellem tre og fem centimeter, så måtten kommer i niveau med resten af haven.

Staudemåtten leveres klar til brug på en palle. Det er afgørende vigtigt, at måtten ikke tørrer ud, så den bør lægges samme dag, som den leveres. Måtterne kan plantes året rundt, blot det ikke sker i en kuldeperiode, hvor jorden er frosset.

Måtterne kan løftes med håndkraft, så de let kan anbringes på det klargjorte areal. En måtte leveret i standardmål vejer normalt cirka 10 kilo. Man kan dog uden problemer skære måtten i mindre stykker, hvis der er behov for nemmere håndtering. Man skal her ikke være bekymret, hvis måtten bryder op i mindre dele under håndteringen. Disse rester indpasses blot efter behov i bedet. Selv små dele af måttejorden indeholder værdifulde planter, så rester kan være nyttige til at fylde op i eventuelle huller i det færdige bed.

Man opnår det bedste resultat ved at starte med at placere måtterne langs bedets omkreds og så fylde op med måttemateriale anbragt på rette linjer. Man slutter af med at vande det nye bed grundigt med den blødest mulige vandstråle eller med en vippevander. Hvis måtterne lægges om vinteren eller i efteråret, er det kun nødvendigt at vande ved etableringen af bedet. Om sommeren må forventes løbende moderat vanding i særligt varme perioder.
Måtterne leveres fuldgødede, så der er normalt først brug for gødning det efterfølgende år.

I starten skal man forvente, at der er god plads mellem de enkelte planter i staudebedet, da det giver de bedste muligheder for, at alle arter udvikler sig optimalt. Måtterne leveres skåret i dimensionerne 120 gange
80 centimeter – altså cirka 1 kvadratmeter i én måtte. Minimumsbestilling er 1 kvadratmeter.