Vedligeholdelse

(scroll down for English)

Græsset bør aldrig klippes tættere end 3 cm. Når græsset har ligget i ca. 3 uger, bør du gøde det første gang med 2,5 kg Trim plænegødning pr. 100 m2.

Som tommelfinger regel gødes med 2,5 kg Trim Plænegødning pr. 100 m2 i marts, maj og august. Er der græsopsamler på plæneklipperen, bør der gødes to gange mere i vækstsæsonen. Gødning gør, at græsset beholder sin flotte grønne farve og holder græsset i god vækst. Jo bedre vækst græsset er i, jo bedre kan det konkurrere mod mos og ukrudt. Det kan anbefales, at sprøjte mod ukrudt en gang årligt med Toxan plænerens senest d. 1. august.

De sidste 4 gange græsset klippes om efteråret, bør der rives græsafklip og blade væk, for at undgå sneskimmel.

 

Maintaining Leopolds Rullegræs

Your turfgrass should never be cut shorter than 3 cm. It is time to fertilize three weeks after laying your turf. We recommend Trim fertilizer (plænegødning) – 2,5 kg. pr. 100 m2. 

As a rule of thumb, you should fertilize your lawn – 2,5 kg. pr. 100 m2 in April, July and September. If you have a bagger on your mower, then you should fertilize twice more during the growing season. 

We recommend spraying for weeds once a year with Toxan herbicide, no later than 1. august.

To avoid snow moulde, rake and gather leaves and grass from the last 4 cuttings in the autumn.