Læggevejledning

(scroll down for English)

Lægning af Rullegræs kan ske hele året. Rullen lægges let og enkelt, kant mod kant og i forband, så ses samlingerne mindre. Et underlag på 10-15 cm muldjord, der er godt gennemarbejdet og tromlet, er det bedste underlag. Overfladen må gerne være så fast, at man kan gå henover jorden uden at sætte fodspor. Skal Rullegræsset passe med en flisekant, skal jorden være ca. 2-2,5 cm under flisekanten. 

Det kan anbefales, at få lavet en gødningsanalyse, før udlægning af græsset og derefter igen ca. hvert tredje år.

Når græsset er lagt ud, bør der tromles oven på græsset inden vanding. Der bør IKKE vandes inden lægning af græsset.

VIGTIGT VIGTIGT

Efter udlægning af græsset skal der vandes mindst en gang dagligt i de første 14 dage.

Vandingen skal ske midt på dagen, især i direkte solskin for at undgå udtørring af græsset. 
Der bør vandes ca. 10 min. med en vippevander pr. område, dog altid efter behov. Græsset må ikke bades i vand.

Har man udlagt græs i vintermånederne, skal man være opmærksom på, at ved de første solskinsdage i foråret, skal græsset vandes for at forhindre udtørring.

Du kan betræde græsset med det samme, men det vil have bedst af at ligge i ca. 14 dage, så det får fred og ro til at gro fast. Græsset skal dog klippes ca. 8 dage efter udlægningen. 

Under transporten er måtterne rullet sammen. Rullegræsset må ikke overdækkes med plastic eller presenninger og må højst stå sammenrullet i 2 dage. I sommer månederne dog kun 1 dag.

 

Laying Leopolds Rullegræs 

You can lay Leopolds Rullegræs all year round. The turfgrass is easily laid, edge to edge, and staggering the start of each new row.  

The topsoil should be a 10-15 cm layer of mulch (harpet muld) that is tilled and compressed.The surface should be so compressed that walking over it will not leave any signs of footprints. If you are planning on laying turfgrass up to a tiled walkway, the surface of the soil should be about 2-2,5 cm. below the edge. We recommend a soil analysis before laying turf and again every third year.

 When the turfgrass is laid, we recommend that you use a hand drum-roller to press the turf down to the soil. You should not water the soil before laying turf.

IMPORTANT

After laying your turfgrass, you should water at least once a day the first 14 days. It is important to water in the middle of the day, especially when the sun is shining, to prevent the turf drying out. Use an oscillating sprinkler, 10 minutes per area, as needed.

You can walk on your turfgrass after laying, but we recommend leaving it at least 14 days so that your turfgrass has a chance to set roots. However, you should cut your turfgrass after 8 days.

During transport, your turfgrass is rolled. The rolls should not be covered in plastic, and should be laid within 2 days, however in the summer months, within 1 day!