Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af Leopolds Rullegræs

Græsset bør aldrig klippes tættere end 3 cm. Når græsset har ligget i ca. 3 uger, bør du gøde det første gang med 2,5 kg Trim plænegødning pr. 100 m2.

Som tommelfinger regel gødes med 2,5 kg Trim Plænegødning pr. 100 m2 i marts, maj og august. Er der græsopsamler på plæneklipperen, bør der gødes to gange mere i vækstsæsonen. Gødning gør, at græsset beholder sin flotte grønne farve og holder græsset i god vækst. Jo bedre vækst græsset er i, jo bedre kan det konkurrere mod mos og ukrudt. Det kan anbefales, at sprøjte mod ukrudt en gang årligt med Toxan plænerens senest d. 1. august.

De sidste 4 gange græsset klippes om efteråret, bør der rives græsafklip og blade væk, for at undgå sneskimmel.

Der bør sprøjtes med Jernvitrol mod mos og sneskimmel i oktober, november og december.